Jurische Informatie


Juridische informatie
Het wordt sterk aanbevolen om het geheel van deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de site gebruikt. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te definiëren voor toegang en het gebruik van deze site en jaroverre.fr. Voor de voorwaarden zie www.jaroverre.fr

Deze website  (hierna: “Site”) is een uitgave van Jaroverre
Gevestigd : Le Bourg, 03120 ANDELAROCHE
Telefoon : + 331 (0)4 70 31 75 21
RCS Cusset 518 894 456
SIREN/SIRET 518 894 456 00038– Code APE 2319Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 518 894 456
Provider : O2Switch
Zetel: : Clermont Ferrand
Telefoon : 04 44 44 60 40
Op de inhoud van deze site zijn de Nederlandse, Franse en internationale copyright en intellectuele eigendomsrechten van toepassing.
Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van de iconografische en fotografische documenten.