Juridische Informatie


Juridische informatie
Het wordt sterk aanbevolen om het geheel van deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de site gebruikt. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te definiëren voor toegang en het gebruik van de site van LeFournisseur.fr en jaroverre.fr. Voor de voorwaarden zie www.jaroverre.fr

Deze website www.lefournisseur.fr (hierna: “Site”) is een uitgave van Jaroverre

Gevestigd : Le Bourg, 03120 ANDELAROCHE

Telefoon : + 331 (0)4 70 31 75 21

RCS Cusset 518 894 456 

SIREN/SIRET 518 894 456 00038– Code APE 2319Z

N° TVA intracommunautaire : FR 26 518 894 456

Provider : O2Switch

Zetel: : Clermont Ferrand

Telefoon : 04 44 44 60 40

Op de inhoud van deze site zijn de Nederlandse, Franse en internationale copyright en intellectuele eigendomsrechten van toepassing.

Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van de iconografische en fotografische documenten.